Kan ett utvecklande ledarskap dämpa anställningsotrygghetens negativa hälsoeffekter?

  • Johan Guthenberg Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Anställningsotrygghet har tidigare kopplats till olika former av ohälsa bland anställda. Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att studera sambanden mellan anställningsotrygghet (kvantitativ, kvalitativ) och ohälsovariablerna utbrändhet (utmattning, distansering) och psykisk ohälsa samt huruvida ett utvecklande/transformativt ledarskap modererar dessa hypotetiska samband. Deltagare i studien var fackligt anslutna akademiker. Analyserna visar att kvalitativ anställningsotrygghet är en kraftfullare prediktor av ohälsa jämfört med kvantitativ anställningsotrygghet samt att utvecklande/ transformativt ledarskap modererar sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25