Coachning i arbetsmarknadspolitiska aktiveringsprojekt

  • Mats Lundgren Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.
  • Ina von Schantz Lundgren Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Abstract

Under senare år har det skett en individualisering av välfärdspolitiken på arbetsrehabiliteringens område. Aktiveringsprojekt och coachning som riktar sig till långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna utgör konkreta exempel. Kunskaperna om vilken roll dessa aktiviteter fyller verkar dock vara begränsade. I den här artikeln fokuseras, med utgångspunkt i erfarenheter från två aktiveringsprojekt, coachningens roll som metod för arbetsrehabilitering.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25