Fackliga förhållningssätt till hyresarbetskraft

  • Kristina Håkansson Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  • Tommy Isidorsson Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Hyresarbetskraftens arbetsvillkor har under senare år uppmärksammats i TV, radio och press. Fackliga organisationer har i debatten uttryckt stark kritik mot att arbetsgivare efter uppsägningar anlitar bemanningsföretag i stället för att återanställa uppsagda. Arbetsgivarorganisationer har å andra sidan försvarat rätten att använda bemanningsföretag. I denna artikel vänder vi på perspektivet och utgår från dem som arbetar som inhyrda. Vilka möjligheter har inhyrda att företrädas av lokala fackliga organisationer?

Publicerad
2018-07-25