Sjukförsäkringen och staten – Ett försök till problematisering med hjälp av ”employment relations”

  • Lotti Ryberg-Welander Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Abstract

Den svenska sjukförsäkringen har förändrats sedan 1990-talet. Från att ha ansetts vara ett reellt alternativ till försörjning utanförarbetsmarknaden, har arbetstagarnas beroende av att få tillhöra arbetsmarknaden återigen ökat. Många studier har gjorts av förändringarna och förklaringar till dem finns i såväl politisk som akademisk litteratur. Här är ett försök att använda forskningsgrenen ”employment relations” för att fördjupa frågeställningarna och spekulera i utvecklingen på arbetsplatserna.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25