Motstånd och fatalism. Läkares erfarenheter av rasism

  • Paula Mulinari Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola.

Abstract

Denna text utforskar den roll som läkare menar att informella kontakter har för deras möjligheter att göra karriär. Texten visar att det finns en skillnad i hur könade och rasifierade former av exkludering beskrivs och vilka strategier för motstånd som skapas för att möta dem.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25