Interaktion och intervention – Akademins möjligheter och begränsningar för jämställdhet och regional utveckling

Författare

  • Gunnel Forsberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

JämVäxt-projektet vid Karlstads universitet är ett exempel på en förändringsinriktad forskningsinsats där forskare och regionala aktörer tillsammans har arbetat för att skapa utrymme för en mer jämställd regional struktur. Med en interaktiv insats har man arbetat med kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad till gagn för såväl de som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som de forskare som drar vetenskapliga slutsatser. I denna artikel diskuteras hur dessa två områden kan mötas och vilka gränser som hindrar interaktiva insatser i form av konkret förändringsarbete.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25