Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

  • Lars-Olof Pettersson Rådhusgruppen City, Stockholm.

Abstract

Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas om, oavsett om organisationerna vill det eller inte, men de kan också göra en hel del själva för att stärka sina positioner. Om LO bryter sin organiserade samverkan med Socialdemokraterna öppnas helt nya möjligheter för löntagarna. Framtiden kommer att kräva mer av samverkan vertikalt branschvis, än horisontellt utifrån klasstillhörighet. Det är några av slutsatserna som kan dras av de senare årens fackliga utveckling.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25