Effekter på hälsa och anställningsbarhet av geografiskt och karriärmässigt perifer ställning

  • Staffan Marklund Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.
  • Erik Berntson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Caroline Stjernström Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25