Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor

  • Michael Allvin Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Christin Mellner Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Fredrik Movitz Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Nästan 30 år efter det att begreppet flexibilitet i arbetslivet kom ibruk råder det fortfarande stor osäkerhet om vad begreppet innebär och hur vanligt det egentligen är. I artikeln diskuteras flexibilitet utifrån en representativ studie av den svenska arbetskraften. I studien konstateras att både traditionellt organiserade och helt fria arbeten är relativt ovanliga. Däremot är flexibla arbetsvillkor desto mer vanligt förekommande och spridda i varierande grad bland den svenska arbetskraften.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25