Inlåsning, anställningsbarhet och välbefinnande efter en omorganisation

  • Claudia Bernhard-Oettel Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Katharina Näswall Dep of Psychology, University of Canterbury, New Zealand.
  • Johanna Stengård Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • P-O Östergren Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet.
  • Hugo Westerlund Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
  • Erik Berntson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Under perioder där arbetsmarknaden erbjuder färre alternativ är det troligt att fler människor accepterar arbetsplatser där de inte trivs eller stannar kvar på arbeten som de inte vill ha och känner sig inlåsta i. Tidigare forskning har kopplat inlåsning till sämre välbefinnande. Hur inlåsning och välbefinnande förändras när människor byter jobb är mindre känt. Föreliggande studie belyser förändringar i inlåsning, upplevd anställningsbarhet och välbefinnande vid en svensk myndighet efter en organisationsförändring som medfört interna arbetsplatsbyten. Resultaten visar på negativa effekter av inlåsning: att stanna kvar på eller flytta till en arbetsplats som man inte önskar ha i framtiden är inte gynnsamt för hälsan.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25