Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro

  • Constanze Leineweber Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
  • Göran Kecklund Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
  • Töres Theorell Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
  • Torbjörn Åkerstedt Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
  • Kristina Alexanderson Sektionen för försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  • Hugo Westerlund Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Abstract

Flexibla arbetstider blir allt vanligare. De förväntas underlätta verksamhetens förmåga att hantera arbetstoppar, tillgodose anställdas behov av livsbalans samt möjliggöra bättre hälsa och arbetsprestation. Flexibilitet skapas ofta genom att de anställda ges inflytande över arbetstiderna. Vetenskaplig kunskap om sambandet mellan arbetstidskontroll och sjukfrånvaro/sjuknärvaro saknas nästan helt. I föreliggande studie undersöks sambandet mellan arbetstidskontroll samt dess underdimensioner och självrapporterad sjukfrånvaro/sjuknärvaro i ett representativt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25