Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?

  • Wanja Astvik Stockholms universitet och Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.
  • Marika Melin Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har de senaste decennierna varit genomgripande. Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört ökade arbetskrav, och socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25