Sjukfrånvaro och hälsa före och efter hög sjuknärvaro

  • Klas Gustafsson Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
  • Staffan Marklund Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
  • Anders Wikman Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Abstract

Sjuknärvaro innebär att en person går till arbetet trots att hon bedömer att hon på grund av sitt hälsotillstånd borde vara sjukskriven. Hur enskilda individers sjuknärvaro och sjukfrånvaro hänger samman och beror av individernas självskattade hälsotillstånd har inte granskats närmare i forskningen. Denna studie undersöker hur sjukfrånvaron sett ut de fem åren före hög sjuknärvaro och hur sjukfrånvaron utvecklats de fem åren efter hög sjuknärvaro i den yrkesaktiva befolkningen i Sverige.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25