Att köra buss i storstad – En internationell modell för forskning om stress och hälsa

  • Gunn Johansson Stockholms universitet.
  • Leif W Rydstedt Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.
  • Gary W Evans Department of Design & Environmental Analysis, Cornell University.

Abstract

Arbetet som bussförare i citytrafik har under lång tid utgjort en ändamålsenlig modell för forskning om stressrelaterad ohälsa. Artikeln beskriver orsaker till detta, ger en kort översikt över forskningen samt presenterar åtgärder som vidtagits utifrån forskningsresultaten. Gunnar Aronsson genomförde tidigt studier av lokaltrafikens psykosociala arbetsmiljö och skapade på så sätt ett förtroende inom branschen för de kunskaper och insikter stressforskningen kunde bidra med för att förbättra arbetsförhållandena.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25