Kontrollbegreppet – Ett tema i socialpsykologisk arbetslivsforskning växer fram

  • Gunnela Westlander Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, teknologie hedersdoktor vid KTH.

Abstract

Med denna artikel vill jag ge en beskrivning av en forskningsresa i tiden. Avstampet är de studier som låg till grund för Bertil Gardells studier av industriarbetets mänskliga arbetsvillkor, en forskning som därefter vidareutvecklades teoretiskt och empiriskt av Gunnar Aronsson. Fokus ligger framför allt på individens självbestämmande och beslutsinflytande i arbetssituationen, vad som senare kom att kallas för egenkontroll.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25