Introduktion till nr 4 2013: Gunnar Aronsson och ett gränslöst arbetsliv

  • Magnus Sverke Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Kerstin Isaksson Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.
  • Johnny Hellgren Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25