Participation som begrepp och praktik

Författare

  • Bert Lindquist Uppsala och Stockholms universitet.

Abstract

I denna artikel ska jag försöka ringa in och placera det svårfångade participationsbegreppet i en praktisk verklighet. Artikeln inleds med en genomgång av tidigare begreppsanalyser och med en definition av begreppet participation. Därefter följer en översikt av participationens förmodade konsekvenser på individ och organisationsnivå, varefter artikeln avslutas med en diskussion om möjligheten att underlätta för deltagande i ett verkligt sammanhang.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25