Ett regionalt näringslivspolitiskt initiativ för att etablera ett populärmusikkluster

Författare

  • Mats Lundgren Akademin Undervisning och humaniora, Högskolan Dalarna samt verksamhetsledare, Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna.
  • Ina von Schantz Lundgren Akademin Undervisning och humaniora, Högskolan Dalarna samt verksamhetsledare, Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna.

Abstract

Den här artikeln syftar till att beskriva och problematisera möjligheten att projekt kan fungera som en klustermotor för att skapa ett regionalt populärmusikkluster. Data samlades in under följeforskning av projektet BoomTown. Flera efterföljande BoomTown-projekt har med stöd av medel från nationella, regionala och lokala offentliga organ bedrivits med samma syfte. Resultatet visar att det är en komplex och svårgenomförbar uppgift med många hinder att passera.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25