Egenföretagande i Sverige – Vilken roll spelar branschen?

Författare

  • Henrik Ohlsson Centrum för Primärvårdsforskning, Mediciniska fakulteten, Lunds universitet samt Clinical Research Centre, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
  • Per Broomé Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö Högskola.
  • Pieter Bevelander Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö Högskola.

Abstract

Det finns mer än 600 000 egenföretagare i Sverige Det saknas emellertid kunskap om branschens betydelse för individens benägenhet att vara egenföretagare. Vårt huvudsyfte är att kvantifiera betydelsen av bransch för individens benägenhet att vara företagare. Vårt huvudresultat är att branschen har stor betydelse för individens benägenhet att vara egenföretagare samt att egenföretagare klustrar inom specifika branscher.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25