Aktivering till anställningsbarhet eller modernt arbetstvång? En analys av fas 3 i svensk dagspress

Författare

  • Jörgen Lundälv Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Rafael Lindqvist Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Abstract

Artikeln behandlar hur centrala policymål i aktiveringspolitiken riktad till långtidsarbetslösa och sjuka återspeglas i mediedebatten. De alternativa problemdefinitioner som förs fram i medierna rör brister i arbetsrehabilitering, aktiveringsinsatsernas innehåll, låg ersättning i stället för ökad anställningsbarhet. Reformen beskrivs också som problematisk vad gäller koordinering och samverkan mellan involverade aktörer. Medierapporteringen karakteriserades av ett starkt kritiskt perspektiv till den nuvarande aktiveringspolitiken, vilket indikerar att reformen står inför legitimitetsproblem.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-25