Diskriminering och psykosocial ohälsa: Migrantarbetare i jordbruket

  • Måns Svensson Lunds universitet.
  • Anders S Wigerfelt Malmö högskola.
  • Rustamjon Urinboyev Lunds universitet.

Abstract

Den här artikeln behandlar arbetsmiljöfrågor relaterade till migrantarbete inom den gröna näringen (jordbruket) och då särskilt säsongsarbete. Syftet med studien är att utifrån internationella erfarenheter identifiera och beskriva centrala problemområden för framtida forskning. Fokus ligger på diskriminering och psykosocial ohälsa, två områden som har pekats ut som särskilt angelägna i den internationella forskningen om migrantarbetare i jordbruket.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24