Hundra år av långsamhet: Exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö

  • Lena Abrahamsson Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Jan Johansson Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Abstract

Artikeln innehåller en diskussion om olika begrepp, synsätt och användning av kunskaper om arbetsmiljö och hur det har förändrats över tid i Sverige. Det gäller exempelvis hur kunskaper om psykosocial arbetsmiljö används för att förstå och diskutera ohälsa, styrning och utveckling – för individer, grupper och organisationer. Artikeln innehåller också reflektioner kring trender, framtid och några (eventuella) tankefällor och/eller språngbrädor i dagens och morgondagens arbetsliv när det gäller arbetsmiljö. Titeln ”Hundra år av långsamhet” markerar en viss otålighet över att förändringstakten och förändringsviljan inte alltid är så hög.

Publicerad
2018-07-24