”Bortom varje institutionellt system äger något likt en kärleksaffär rum” – Salutogent perspektiv på arbetsrelaterad mental belastning

  • Annika Stiebe Feelgood Företagshälsa, Göteborg.

Abstract

Utifrån fransk psykoanalytisk teori analyserades anställdas utsagor om det egna förhållandet till arbetsinstitutionen. Frågeställningen gällde huruvida anställda som etablerat en överföringsrelation till arbetsinstitutionen var mer skyddade mot arbetsrelaterad mental belastning. Studien byggde empiriskt på semistrukturerade intervjuer med 42 anställda vid Chalmers tekniska högskola. Personer vars uttalanden vittnade om en överföring till arbetsinstitutionen (en institutionell hållning) uppvisade inga symptom, inte heller i avsaknad av stöd. De skiljde sig från grupper med annan inställning. Upplevda organisatoriska skäl till mental belastning för andra än personer med institutionell hållning tenderade oavsett anställningens längd att resultera i symptom, framför allt psykosomatiska.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24