Patriotism i globaliseringens tid – en svensk fallstudie

  • Jan Tullberg Centrum för Evolutionär Kulturforskning, Stockholms universitet.

Abstract

Artikelns syfte är att studera om och hur patriotismfrågan beaktas
i ett managementperspektiv. Det konkreta beslut som fokuseras är
den partiella utflyttning av Ericssons huvudkontor till London som
vidtogs 1999. Frågan ställs om patriotism förekom som ett skäl
emot utflyttningen eller senare som ett skäl till hemflyttningen 2003.
Empirins tyngdpunkt är intervjuer med 8 personer med centrala
positioner i Ericsson vid denna tidpunkt och god kännedom om
företagets kultur.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24