Nyblivna lärares erfarenheter av sin lärarutbildning och upplevelser av första året i yrket

  • Ulla Lindgren Åbo Akademi, Vasa, Finland.

Abstract

Mentorskap är ett aktuellt begrepp idag. Fel använt kan många
begrepp bidra till grusade förväntningar. Detta är speciellt tydligt när
det gäller mentorskap, då benämningen mentor numera används i
många mindre relevanta sammanhang. Mentorns uppgift och ansvar
blir då avhängigt av den kontext i vilken mentorskapet ska utföras,
vilket bidrar till att begreppets ursprungliga innebörd urholkas. Detta
har tydliggjorts i nyblivna lärares legitimationsprocess.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24