En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder

  • Kerstin Jacobsson Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
  • Ida Seing Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Abstract

De höga kraven i dagens arbetsliv har lett till att många
personer ses som icke anställbara och allt fler arbetssökande
kodas som funktionshindrade av Arbetsförmedlingen. Artikeln
analyserar det bedömningsarbete som ligger till grund för
funktionshinderkodningen, och där de sökandes arbetsförmåga,
anställbarhet och funktionshinder upptäcks, skapas och
objektifieras. Funktionshinderkodningen ska dock främst
förstås i en vidare kontext kopplat till krav och förväntningar i
Arbetsförmedlingens omgivning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24