Yrkesbeskrivningens villkor

  • Malin Linde Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Christel Backman Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Den här artikeln handlar om produktionen av Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar. Syftet är att studera vilka överväganden som görs i framställningen och att undersöka yrkesbeskrivningarnas produktionsvillkor på samhälls-, institutions- och individnivå. Avsikten är att försöka förklara de skillnader som finns mellan yrkesbeskrivningar beroende på yrkets status, könsförhållandena i yrket och skillnader i utbildningskrav och arbetsuppgifter. Studien bygger på observationer och intervjuer med tjänstemän på Arbetsförmedlingens redaktion för yrkesinformation.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24