Europeiska fackföreningar och arbetstidsreglering på EU-nivå

  • Kristina Lovén Seldén Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Fackföreningarnas roll i och inflytande över EU:s utveckling är till stor del beroende av deras förmåga till samarbete. Detta förhållande utgör utgångspunkt för den här artikeln som syftar till att undersöka hur europeiska fackföreningar förhåller sig till en arbetstidsreglering på EU-nivå. Utifrån ett enkätmaterial insamlat 2010–11 diskuteras vilka faktorer och mekanismer som kan vara relevanta för att förklara fackens olika förhållningssätt. Särskild vikt läggs vid vilken regim av industriella relationer som fackföreningarna tillhör.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24