Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?

  • Tobias Samuelsson Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
  • Boel Berner Linköpings universitet.

Abstract

Användning av telemedicin förväntas möjliggöra tillgång till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. Utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus analyseras i artikeln hur en form av telemedicin – multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus – påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som artikuleringsarbete, tyst integrering och skript används för att förstå beslutsfattandet på distans.

Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt och tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas. Den visar också på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24