Till frågan om hälsa och rörlighet

  • Bengt Furåker Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Med hjälp av enkätdata belyser denna artikel sambanden mellan anställdas hälsoproblem och deras benägenhet och utsikter till rörlighet på arbetsmarknaden. Den underliggande frågan är om byte av jobb eller yrke kan vara en utväg för individer som har besvär med sin hälsa. Sådana lösningar kan vara eftersträvansvärda, men – som analysen visar – är på ett generellt plan inte alldeles lätta att uppnå.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24