Stereotyper och brytbilder i yrkesbeskrivande text och film

  • Christel Backman Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Anna Hedenus Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Ylva Ulfsdotter Eriksson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Den sociala stratifikationen på arbetsmarknaden reproduceras i hög grad genom sociala representationer och stereotyper av lämpliga och typiska utövare av olika yrken. Möjligheten att förändra den segregerade arbetsmarknaden påverkas därför av hur yrken skildras i exempelvis vägledningsmaterial. I artikeln granskas Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar och vi visar hur materialet såväl upprätthåller som bryter mot yrkesmässiga stereotyper utifrån genus, klass och etnicitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24