Systemsäkerhet i arbetslivet: Förklaringar och gemensamma mönster

  • Lena Kecklund MTO Säkerhet, Stockholm.
  • Marcus Arvidsson MTO Säkerhet, Stockholm.
  • Johan Lindvall MTO Säkerhet, Stockholm.

Abstract

Olyckor och skador kan förebyggas genom att tillämpa ett systemsäkerhetsperspektiv. Med systemsäkerhetsperspektiv avses här att anta ett synsätt som tar hänsyn till helheten, vilket bland annat innebär att arbeta med samspelet mellan människa, teknik, organisation och säkerhetskultur för att skapa en god riskhantering. Detta innebär i de flesta fall även att verksamhetens produktionsprocesser förbättras. Vid en genomgång av ett större antal olycksutredningar har vissa gemensamma mönster av brister i olika verksamheters produktionsprocesser, oavsett bransch, kunnat identifieras. Att lära sig av dessa gemensamma mönster bidrar till god riskhantering.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24