Arbetsplatsernas utmaning – ett aktivt arbete mot diskriminering?

  • Arja Lehto Uppsala universitet.
  • Kristina Lindholm Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet.

Abstract

I artikeln diskuteras utmaningar med implementeringen av de aktiva åtgärdsbestämmelserna i diskrimineringslagstiftningen bland svenska arbetsgivare. Resultaten visar att aktiva åtgärder ofta inte är integrerade i interna uppföljningsprocesser. Styrning, uppföljning, möjlighet till reflektion och kompetensutveckling spelar stor roll för om och hur likabehandlingsarbete genomförs. Avslutningsvis reflekterar vi över tillsynens roll för att bidra till jämlika och jämställda arbetsplatser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24