Ungdomsarbetslösheten – Åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

  • Peter Håkansson Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola.

Abstract

Ungdomsarbetslösheten som begrepp uppmärksammades politiskt i början på 1930-talet. De åtgärder som sattes in under 1930-talet – subventionerade arbeten och utbildningsinsatser – kom att dominera åtgärdsarsenalen under lång tid. Även förmedlingsverksamheten diskuterades under 1930-talet och har fått betydelse under senare år.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24