Är bemanningsbranschen en språngbräda till annan sysselsättning för arbetslösa?

Författare

  • Joakim Hveem Stockholms universitet.

Abstract

I denna artikel redogör jag för huvudresultaten från min undersökning huruvida bemanningsbranschen är en språngbräda till annan sysselsättning för arbetslösa generellt och för ickevästerländska utrikes födda i synnerhet. Inget stöd för den så kallade språngbrädeeffekten kunde hittas men dock en viss minskning av arbetslösheten och ökning av efterföljande inkomster. Framför allt finns det en positiv, signifikant och mycket stabil ökning av sannolikheten att vara i sysselsättning, inklusive i bemanningsbranschen, i minst sex år.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24