Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt

Författare

  • Catharina Calleman Örebro universitet.

Abstract

Ett inte så ofta uppmärksammat syfte bakom arbetsmarknadsregleringar och arbetsrättslig lagstiftning är önskemålet att påverka demografiska förhållanden och särskilt behovet av arbetskraft på kort och lång sikt. I denna artikel ger jag en översikt över lagstiftningsåtgärder i Sverige som motiverats med behovet av att ändra arbetskraftens storlek eller sammansättning. Diskussionen omfattar både befolkningspolitiska lagstiftningsåtgärder för att öka invandring och barnafödande och åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet för grupper som kvinnor, äldre eller invandrare.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24