Vad hände i offentlig sektor när LAS-gränsen höjdes: Vilka fortsatte att jobba till 67?

Författare

  • Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Agneta Thorin Stadsledningsstaben, Personalstrategiska avdelningen, Enheten för personaluppföljning, Göteborgs stad.
  • Anders Öhman Regionkansliet, HR-strategiska avdelningen, Västra Götalandsregionen, Vänersborg.

Abstract

År 2001 höjdes den ålder till vilken man hade rätt att som arbetstagare kvarstå i tillsvidareanställning, den så kallade LAS-gränsen, från 65 till 67 år. Men hur många och vilka var det som tog till vara möjligheten att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år? En analys av historiska data vid Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen visar att det inledningsvis var få anställda som valde att fortsätta, men att andelen sedan ökade över tid. Anställda i akademikeryrken, främst män, valde i högre grad än andra att kvarstå i anställning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24