Permanent nykomling - Om behovsanställdas villkor

  • Johan Alfonsson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

I artikeln undersöks behovsanställdas relation till tillsvidareanställda, vilka problem som kan uppstå i relationerna mellan grupperna och hur behovsanställda bemöter dessa. Med utgång i Lysgaards teori om de underordnades arbetarkollektiv pekar resultaten på att bristande närhet, likhet och gemensam problembild bidrar till att behovsanställda hamnar utanför gemenskapen och behandlas kränkande. Tre handlingsstrategier som används för att möta problemen har identifierats. I artikeln framhålls att strategierna riskerar att reproducera situationen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24