Kritik på arbetsplatsen – efterfrågas och motarbetas

Författare

  • P-O Börnfelt Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Abstract

Att på arbetsplatser ha möjlighet att föra en öppen diskussion är bland annat viktigt för en väl fungerande verksamhet och en god arbetsmiljö. Denna artikel bygger på en intervjustudie med anställda inom vård- och omsorgssektorn samt utbildningssektorn. Patienter, brukare och elever har inte alltid möjligheter att själva se till att de får den hjälp som de har rätt till. Därför är det särskilt angeläget att anställda inom dessa verksamheter har möjlighet att framföra kritik om förhållanden på arbetsplatsen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24