Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete

Författare

  • Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Lars Ishäll Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Sara Göransson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Petra Lindfors Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Eva Charlotta Nylén Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Magnus Sverke Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract

Artikeln beskriver ett uppdragsperspektiv på arbete, det vill säga en fokusering på hur ett arbetsuppdrag formas och är sammansatt med avseende på resurser och krav med betydelse för att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt. I studien undersöks hur förutsättningarna för att utföra arbetet, i termer av arbetskrav och resurser i arbetet, hänger samman med återhämtning inom välfärdstjänstearbete i två kommuner. Uppdragsförutsättningarna har ett relativt högt förklaringsvärde gentemot återhämtning men de ingående variablerna bidrar i olika grad.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24