Vad ska bestämma arbetsorganisationens utformning?

  • Bert Lindquist Uppsala och Stockholms universitet.

Abstract

Hur ska arbetet i organisationer utformas? Frågan diskuterades livligt under senare hälften av 1900-talet men förefaller i dag ha fallit i glömska. Denna artikel utgår från ett äldre förslag från arbetslivsforskaren Casten von Otter om att arbetsorganisationens utformning bör vila på människors rätt att själva utforma sin arbetsorganisation. Här analyseras frågan med utgångspunkt i några ontologiska antaganden om människa och organisation och ytterligare ett förslag presenteras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24