Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning

  • Thomas Andrén Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Abstract

Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram alternativa lösningar för inkomstbortfall vid arbetslöshet där fackförbunden idag erbjuder sina medlemmar kompletterande kollektiva inkomstförsäkringar med högre inkomsttak. I den här artikeln undersöks dels om dessa försäkringar är associerade med längre arbetslöshetsperioder, dels om sannolikheten för återfall i nya ersättningsperioder påverkas.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24