Yrkesval och det personliga intressets betydelse

  • Anna Hedenus Institutionen för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Frida Wikstrand Fakulteten för Lärande och Samhälle, Malmö Högskola.

Abstract

I studie- och yrkesvägledning framhålls ofta individens intresse som centralt för yrkesvalet. Trots kunskap om att individens intressen och preferenser påverkas av sociala strukturer, så är detta fokus på intresse inget som problematiserats i någon högre utsträckning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelever om hur de uppfattar och använder sig av yrkesvägledande material diskuteras i artikeln olika förståelser av ”intresse” och vilken betydelse detta ges för traditionella och otraditionella yrkesval.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24