Innovationer, innovationsarbete och arbetslivsforskning

Författare

  • Bernd Hofmaier Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL), Högskolan Halmstad.

Abstract

Innovationer, det vill säga utveckling och spridning av nya produkter, processer och tjänster är i centrum för samhällsdebatten och har blivit ett stort och väletablerat forsknings- och utbildningsområde. Det är ett mångvetenskapligt område som har dominerats av främst ekonomer. Här erbjuds nya möjligheter för arbetslivsforskare och för utbildningen av arbetsvetare eller personalvetare; möjligheter som förvånande nog inte har uppmärksammats.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24