Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – En historik

Författare

  • Per Gunnar Edebalk Socialhögskolan, Lunds universitet.

Abstract

Den svenska riksdagen beslutade 1916 om en arbetsolycksfallsförsäkring. Arbetsgivarna var positiva till denna försäkring. Drivande i den fortsatta utvecklingen var fackföreningsrörelsen. Kulmen nåddes 1990 då försäkringen fått en för de skadade mycket generös utformning. Arbetsgivarna var fram till 1990 på defensiven, men efter krispolitiken i början av 1990-talet kom de att verka för en försäkring som hade stor likhet med deras uppfattning på 1910-talet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24