30 års forskning om anställningsotrygghet: En litteraturöversikt

Författare

  • Lena Låstad Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Johnny Hellgren Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och North-West University (Sydafrika).
  • Katharina Näswall Department of Psychology, University of Canterbury (Nya Zeeland).
  • Anne Richter Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, samt Medical Management Centrum, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.
  • Magnus Sverke Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och North-West University (Sydafrika).

Abstract

Anställningsotrygghet – en oro för att mot sin vilja förlora jobbet – är något som de flesta anställda idag upplever under sina yrkesliv. Den beteendevetenskapliga forskningen inom detta område har skjutit fart sedan millennieskiftet, vilket motiverar behovet av en uppdaterad litteraturöversikt. Översikten omfattar prediktorer och konsekvenser av anställningsotrygghet samt vilka faktorer som har identifierats som viktiga när det gäller att mildra anställningsotrygghetens konsekvenser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24