Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer

Författare

  • Jannike Kjellström Samtliga vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet, Stockholm
  • Ylva B Almquist Samtliga vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet, Stockholm
  • Bitte Modin Samtliga vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet, Stockholm

Abstract

Den svenska skolan har genomgått omfattande strukturella förändringar under de senaste decennierna som påverkat dess inre liv och villkoren som präglar lärares yrkesvardag. I den här artikeln rapporterar vi om sambandet mellan lärares arbetsvillkor och hälsa i efterdyningarna av 1990-talets skolreformer och visar att det finns påtagliga hälsovinster för lärarna om arbetsvillkoren skulle förbättras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24