Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen

Författare

  • Davor Zovko Örebro universitetet och Mälardalens högskola, Örebro och Eskilstuna
  • Mats Ekermo Mälardalens högskola, Eskilstuna
  • Elinor Brunnberg Mälardalens högskola, Eskilstuna och Mälardalen Research Center, Katrineholm

Abstract

Arbetsförmedlingen använder utvärdering huvudsakligen för kontroll och återrapportering till regeringen och inte för verksamhetsutveckling avseende förbättring av stödet till de arbetssökande. Det visar en analys av policydokument och kvalitativa intervjuer med ledningspersonal inom ett lokalt arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförs centralt och kommuniceras nedåt i organisationen. New public managementmodellen i organisationen tycks vara överordnad Arbetsförmedlingens funktion som människobehandlande organisation.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24