Arbetsmarknad & Arbetsliv, Arbetsliv i omvandling, Forum för arbetslivsforskning: Skriv även på svenska!

Författare

Abstract

Svenska arbetslivsforskare har under en längre tid bekymrat sig för att forskningen om arbetslivet (i vid bemärkelse) har hamnat i periferin; dess tidigare framträdande position har kraftigt försvagats vad gäller såväl tilldelning av forskningsmedel som samhällspåverkande kraft. De här problemen har diskuterats livligt, inte minst bland medlemmarna i FALF (Forum för arbetslivsforskning), och har mynnat ut i ett antal debattartiklar i pressen samt skrivelser till departement och forskningsfinansiärer. Den springande punkten har varit, och är fortfarande, att flytta fram positionerna och verkligen vara en forskning vars resultat bidrar till ett bra arbetsliv och samhälle. För att kunna vara en sådan kraft måste den arbetslivsforskning som bedrivs – och sannolikt är av intresse för en bred allmänhet – synliggöras. Ett bra sätt är då att faktiskt publicera resultaten av forskningen även på svenska.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05