Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

Författare

  • Olle Frödin Lunds universitet.
  • Anders Kjellberg Lunds universitet.

Abstract

Sverige har sedan december 2008 liberalare regler för arbetskraftsinvandring från ”tredje land” (länder utanför EU/EES) än kanske något annat land. De nya reglerna gäller alla yrken oberoende av kvalifikationsgrad eller om det är fråga om ett bristyrke eller inte. Artikeln handlar om de cirka 500 arbetskraftsmigranter från tredje land som 2012 beviljades arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna i Stockholm. Vi gör också utblickar mot utvecklingen på riksnivå.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05